Cel ········


Określanie celów jest błędnym kołem – bo określasz sobie cel na miarę swego aktualnego rozumienia. Jeśli określisz sobie cel – np. szczęście – to w rzeczywistości nie wiesz, jaki sobie cel określiłeś, bo szczęśliwy nie jesteś (skoro sobie taki cel stawiasz). A jeśli nie wiesz – to nie możesz sobie wytyczyć prostej ścieżki. Wyraźną ścieżkę widzisz tylko za sobą. Jeśli jest w miarę prosta, to możesz mieć więcej pewności siebie, ale i tak wszystko sprowadza się do tego, co w danej chwili czujesz pod stopą.