Desiderata ·····


Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu.
Pamiętaj jaki pokój może może być w ciszy.
Tak dalece jak to możliwe nie wyrzekając się siebie bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.
Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią inni: nawet głupcy i ignoranci - oni też mają swoją opowieść.
Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami.
Wykonuj z sercem swą pracę jakakolwiek by była skromna, jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.
Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach, świat bowiem pełen jest oszustwa lecz niech Ci to nie przesłoni prawdziwej cnoty.
Wielu ludzi dąży do w wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.
Bądź sobą a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć.
Nie bądź cyniczny wobec miłości albowiem w obliczu wszelkich oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.
Przyjmij pogodnie to co lata niosą bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.
Rozwijaj siłę ducha aby w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie, lecz nie dręcz się tworami wyobraźni - wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie, jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewo masz prawo być tutaj i czy to jest dla Ciebie jasne czy nie - nie wątp że wszechświat jest taki jak być powinien.
Tak więc bądź w pokoju z Bogiem - cokolwiek myślisz o jego istnieniu, czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są Twe pragnienia.
W zgiełku ulicznym, w zamęcie życia zachowaj pokój ze swoją duszą.
Z całym swym zakłamaniem, znojem, rozwianymi marzeniami ciągle ten świat jest piękny.
Bądź uważny - staraj się być szczęśliwy.