Ja ········


Usłyszałem gdzieś ostatnio takie zdanie: „Wolę, żeby mnie ktoś nienawidził za to, jaki jestem, niż kochał za to, kim nie jestem.”.