Niewiedza ·······


Przeprowadzono gdzieś taki prosty eksperyment: wprowadzono do obcego pokoju kilkanaście osób i spytano, jaka jest jego szerokość i długość. Odpowiedzi było wiele, ale nie było wśród nich jedynej poprawnej: nie wiem. A tylko to „nie wiem” może stworzyć miejsce dla odpowiedzi.