Potrzeba ········


Babilończycy najbardziej lubili wino syryjskie i płacili za nie grubą forsę – natomiast Syryjczycy przepadali wyłącznie za winem z Babilonu i też płacili krocie. Tak powstał cywilizowany świat.