Przeżycie artystyczne ···


W galeriach sztuki powtarza się taka scenka: dwie nieznajome osoby stoją przed obrazem. Jedna mówi: piękny, prawda? Druga odpowiada: ależ tak, piękny! A potem idą razem na kawę, bo kulturalni ludzie powinni trzymać się razem.

W tej scence jest pewna niebezpieczna granica, którą na ogół się przekracza.