Rozmowa ·······


Teoretyczna rozmowa nie jest tylko intelektualną zabawą, czy szermierką na sprytnie sformułowane argumenty, która ma nas doprowadzić do zadowolenia z wygranej. Każdy z nas stara się stworzyć własną rzeczywistość, jakąś intelektualną niszę, w której da się egzystować. I każdy ma prawo mieć zaufanie do własnej wizji. Rozmowa jest ścieraniem się różnych wizji rzeczywistości, a wynik takiej rozmowy tę rzeczywistość kształtuje. Jeżeli nie będziesz kształtować świata wokół siebie i przyzwyczajać go do istnienia własnej osoby, to świat ukształtuje Ciebie, bez pytania, czy Ci się to podoba, czy nie.